Inackorderingsbidrag/ busskort

Du som studerar heltid på gymnasiet har rätt att få bidrag till inackordering till och med vårterminen det år du fyller 20 år, alternativt busskort till skola utanför länet om du dagpendlar.

Regelverket för inackorderingstillägg återfinns här>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du dagpendlar till skola utanför länet dit du inte tar dig med ditt ungdomskort, har du i vissa fall rätt till busskort, läs mer här>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad