Inackorderingsbidrag/busskort

Du som studerar heltid på gymnasiet har rätt att få bidrag till inackordering t o m vårterminen det år du fyller 20 år, alternativt busskort till skola utanför länet om du dagpendlar.


Regelverket för inackorderingstillägg återfinns här>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Om du dagpendlar till skola utanför länet dit du inte tar dig med ditt ungdomskort, har du i vissa fall rätt till busskort, läs mer här>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Uppdaterad