• Egenvård i skolan

  Ibland behöver ett barn eller en elev en hälso- eller sjukvårdsåtgärd medan denne är i förskolan eller skolan. Det kan till exempel handla om hjälp att komma ihåg att ta sin medicin, få hjälp med provtagning av blodsocker och ta insulin.

 • Elevhälsa

  Till elevhälsan kan du som elev eller förälder vända dig vid behov av extra stöd.

 • Familjecentralen och Öppna förskolan

  Familjecentralen och öppna förskolan är en hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande verksamhet och mötesplats som anpassas utifrån hela familjens livssituation. Välkommen till oss!

 • Förskolor

  I Ragunda kommun finns fem kommunala förskolor. Vi sätter barnens intresse och välmående i centrum och leken är den största inspirationen till lärande och utveckling.

 • Försäkringar

  Ragunda kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector Försäkring.

 • För ungdomar - KAA

  Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är ett lagstadgat uppdrag där kommunen arbetar för att du mellan 16-19 år som inte går gymnasiet ska kunna få extra stöd och hjälp.

 • Föräldraskapsstöd

  Här finns information om vad olika aktörer i kommunen erbjuder dig som förälder, ditt/dina barn eller er alla tillsammans för att ni alla ska må så bra som möjligt tillsammans!

 • Grundskolor

  Läs om våra fyra grundskolor och fritidshem.

 • IST - skolverktyg

  IST är Ragunda kommuns skolverktyg. Här kan du bland annat göra frånvaroanmälan, se scheman, ansöka om och säga upp plats i förskolan.

 • Jämtlands gymnasieförbund

  Jämtlands Gymnasieförbund (JGY) består av de kommunala gymnasieskolorna, gymnasiesärskolan samt viss vuxenutbildning.

 • Kulturskolan

  Kulturskolans huvuduppgift är att ge frivillig undervisning i instrument, sång eller annat ämne som till exempel dans, drama, film, bild & form, eller samspel i olika konstnärliga former.

 • Kvalitetsarbete

  I varje grundskola pågår ett systematiskt kvalitetsarbete som grundar sig på nationella styrdokument och de mål som är fastställda av kommunstyrelsen.

 • Läsårstider

  Här kan du se grundskolornas tider för skoldagarna, läsårstider och planeringsdagar.

 • Mat i förskola och skola

  Med skollunchen i förskola och skola har vi möjlighet att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn och ungdomar.

 • Skolskjuts

  Samtliga kommuner i Jämtlands län har tagit beslut om tillämpning av ett länsövergripande skolskjutsreglemente. Här hittar du mer information.

 • Synpunkter och klagomål för förskola/skola

  Har du synpunkter, klagomål eller beröm? Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

 • Ta emot praoelev

  Prao och praktik ger ungdomar en möjlighet att få en första kontakt med arbetslivet och är en viktig del av deras framtida studie- och yrkesval. Där vill Ragunda kommun ha ett bra samarbete med näringslivet där vi tillsammans kan skapa bra förutsättningar för våra elever.

 • Ungdomskort, gratis busskort för barn och unga

  Alla barn och ungdomar mellan 6-19 år i Ragunda kommun får ett busskort i syfte att skapa bättre rörlighet i kommunen och länet.

 • Utbildningsguiden - skolverket

  Här hittar du Skolverkets information och vägledning inför val av skola och utbildning, från förskola till utbildning för vuxna.

 • Vuxenutbildning

  Det är aldrig försent att plugga för ett nytt yrke, omskola sig, läsa upp betyg eller läsa in betyg!

Nyheter

 • Kvällsundervisning SFI/Evening teaching at SFI

  Barn och utbildning
  Vill du studera SFI men jobbar? Då är du välkommen till oss på Jämtlands VUX i Bispgården onsdagar klockan 17-20 från vecka 45. / Do you want to study at SFI but are working? Then you are welcome to us at Jämtlands gymnasieförbund VUX, Bispgården, Wednesdays at 17-20 pm.
 • Öppet hus ht 2023.png

  Öppet Hus på Jämtlands gymnasium och Jämtlands Vux i Bispgården

  Barn och utbildning
  Jämtlands gymnasium & Jämtlands Vux i Bispgården bjuder in till ÖPPET HUS den 2 December klockan 11-14.
 • Temakväll om droger, sociala medier och epor

  Barn och utbildning
  Tisdag den 3 oktober klockan 18-20 på Centrum, Hammarstrand är det temakväll med fokus på droger, sociala medier och epor. Torsdagens planerade möte i Stugun är tyvärr inställt.
 • kullstaskolan_S0A8190 730px.jpg

  Framtida skolstruktur

  Barn och utbildning
  Ragunda kommun har genomfört en utredning av de kommunala grundskolorna med fokus på Hammarstrand och Bispgården för att ta fram förslag på hur framtidens skolstruktur kan formas.
 • Nu finns föräldrautbildningen för blivande adoptivföräldrar i Östersund

  Barn och utbildning
  Under hösten 2023 erbjuder enheten för familjerätt på Östersunds kommun en utbildning för blivande adoptivföräldrar. Utbildningen riktar sig främst till innvånare i Jämtlands län.