Ansöka om eller säga upp plats

Här hittar du information om hur du gör när du vill ansöka om eller säga upp plats i förskolan.

Ansökan

I IST kan du:

  • ansöka om förskoleplats (kommunal- och fristående förskola, räkna med två veckors introduktion)
  • säga upp plats (två månaders uppsägningstid, se nedan)
  • lägga till och ändra inkomstuppgifter
  • lägga in och ändra dina kontaktuppgifter

IST Link Portal Länk till annan webbplats.

Du kan ansöka om plats utan att vara inloggad, men för att kunna ta del av fortsatta uppgifter om ditt barns placering behöver du ha e-legitimation (t ex bank-ID) samt korrekt ifylld e-postadress. Om du inte har möjlighet att göra din ansökan via IST kan du kontakta Kundcenter eller skol- och förskoleadministratör.

Kontakta skol- och förskoleadministratör

Helén Hansson 0695-76 10 01helen.hansson@ragunda.se

Vi vill gärna ha din ansökan minst sex månader innan du önskar platsen. Vi är enligt skollagen skyldiga att erbjuda en förskoleplats i kommunen inom fyra månader från ditt ansökningsdatum. Vid önskemål om överflyttning till annan förskola inom kommunen tar du kontakt med rektor för förskolan.

Rutiner vid ansökan

  1. När ansökan kommer in till Barn- och utbildningsförvaltningen via IST får ansökan ett ansökningsdatum. Varje ansökan har också ett ködatum. Om ansökan gjorts i god tid blir ködatumet fyra månader innan plats önskas.
  2. När vi fått din ansökan får du en bekräftelse med e-post.
  3. Inom fyra månader från önskat datum erbjuds du plats i förskolan. Detta erbjudande skickas ut via e-post, och där finns en länk som du ska följa för att aktivt tacka ja eller tacka nej till platsen. Du kan också logga in i IST för att se erbjudandet. Observera sista svarsdag. Vid platsbrist kan plats erbjudas i annat område eller på annan förskola än det som sökts. Om du tackar nej till placeringen avslutas din ansökan och du får söka på nytt.
  4. Efter att du tackat ja till placeringen får du ett placeringsmeddelande via e-post där aktuell förskola, avdelning, startdatum och taxekategori står.
  5. Du kontaktas av avdelningen senast två veckor före startdatumet. Då får du mer information om inskolningen.

Ansökan från folkbokförda i andra kommuner

Om du är folkbokförd i en annan kommun men kommer att flytta till Ragunda kommun går det att ansöka om förskoleplats i IST. Om du söker plats i Ragunda kommun men är fortsatt folkbokförd i annan kommun, är hemkommunen skyldig att betala barnpeng till Ragunda kommun. Därför behöver du kontakta din hemkommun innan du ansöker om plats för att få ett godkännande.

Skyldighet att lämna uppgifter

De avgiftspliktiga, vårdnadshavarna, är skyldiga att lämna uppgifter för fastställande av avgift. Förändrad inkomst och andra förändringar som kan påverka avgiften skall anmälas snarast.

Lämnas inte uppgift så att avgift kan fastställas debiteras högsta avgift enligt gällande taxa. Ny avgift fastställs efter inkommen uppgift och tillämpas från månadsskiftet närmast efter.

Sammanslagning av förskolor vid till exempel lov

På sommaren och andra tidpunkter på året, så som vid skollov när det är färre barn på våra förskolor, samverkar förskolorna. Det är då bara vissa förskolor eller avdelningar som har öppet, vilket innebär att barnet kan erbjudas omsorg på annan förskola än där barnet har sin placering. Vid dessa tillfällen är det ofta en större andel vikarier som arbetar än vanligtvis. Detta kan vara bra att veta för dig som önskar påbörja en introduktion för barnet under dessa perioder.

Uppsägning av plats

Vid uppsägning av plats gäller en uppsägningstid på två månader från och med det datum du gör uppsägningen. Du kan givetvis säga upp platsen tidigare än så, och då dateras uppsägningen till två månader innan den dagen du vill att placeringen ska avslutas.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.