Åtegårdens föräldrakooperativ, Stugun

Åtegårdens föräldrakooperativ har en avdelning med barn 1-5 år. Vid förskolan finns en fantastisk gård, så mycket av verksamheten bedrivs utomhus.

Åtegården har tre pedagoger anställda och en kokerska.

Föräldrarna deltar i verksamheten enligt schema.

Åtegården tillämpar allmän förskola för barn mellan 3-5 år måndag-onsdag då vi också bedriver gruppverksamhet.

Styrdokument för Åtegården är Lpfö18 (läroplan för förskolan), Skolverkets allmänna råd om kvalitet i förskolan samt:

  • Stadgar för föräldrakooperativet Åtegården
  • Åtegårdens övergripande verksamhetsplan
  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
  • Arbetsbeskrivningar för rektor, förskollärare, barnskötare, köks- och städpersonal, praktikanter samt styrelsen.

Mer information om verksamheten finns på Åtegårdens hemsida:

Åtegården Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter Åtegården

072-205 28 80

Adress

Gjurdsväg 36, 844 51, Stugun

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.