Skolbackens förskola, Hammarstrand

Skolbackens förskola, för 5-åringar har lek och lärande som fokusområden och ligger i närheten av Kullstaskolan. Naturen som finns ända in på knuten inspirerar till utforskande.

På Skolbacken går våra 5-åringar som kommer från Himlavalvets förskola. Barnen är indelade i grupperna Blå och Grön. Här har de en miljö anpassad för 5-åringar och har ett läge nära Kullstaskolan för att kunna ha ett nära samarbete med förskoleklass/fritidshemmet, och ändå ha en egen förskolemiljö.

Projekt

Under läsåret 22/23 kommer Skolbacken ha ett projekt "Alla barn, alla språk, alla dagar" i syfte att förbereda barnen för övergången till skolan på bästa sätt.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.