Järåskolan

Järåskolan ligger i Bispgården, en del av Ragunda kommun i östligaste Jämtland. På Järåskolan finns förskoleklass till årskurs 3, fritidshem och förskola för 5-årsgrupp.

Från och med höstterminen 2023 huserar Järåskolan i nya lokaler mitt i Bispgården. Skolan har idag 39 elever fördelade på förskoleklass upp till årskurs 3 samt en 5-års grupp med 10 barn. På Järåskolan finns också fritidshem.

Värdegrund och nyfikenhet

Värdegrund och nyfikenhet är en del av vår profil. Värdegrunden syftar till att öka elevernas reflektioner och samarbetsförmåga. Nyfikenhet är grunden för allt lärande och kunskapsutveckling.

Vi bygger en bra och solid grund så eleverna är väl rustade både kunskapsmässigt och socialt när de lämnar Järåskolan. Tillsammans vill vi ge eleverna de bästa förutsättningar att bygga vidare utifrån.

Blir du nyfiken på hur vi arbetar, kom gärna hit och besök oss.

Tider, frånvaro och ledighet för förskola och fritidshem

Förskolan och fritidshemmet öppnar kl 6.00 på morgnarna och stänger kl 17.00. Vistelsetider lämnas som vanligt in i IST Home Skola-appen, där du också anmäler frånvaro och ledighet för fritidshem och förskola. Vid behov av längre vistelsetid kontakta rektor.

Grundskolans tider, frånvaro och ledighet

Skoldagen börjar kl 8.00 och avslutas kl 14.00.

OBS! Kom ihåg att anmäla frånvaro i skolan i IST:

IST Link Portal Länk till annan webbplats.

Lämning och hämtning

Buss och taxi kommer att stanna på sidan mot brandstationen. Det kommer inte finnas möjlighet för andra att parkera eller lämna och hämta på denna sida av byggnaden. Mycket viktigt att detta följs på grund av framkomlighet för Räddningstjänsten och skolbussar.

Vårdnadshavare som själva lämnar och hämtar barn både i förskola och skola gör detta vid Nipängens vändplan som ligger närmast skolan/Forshallen.

Vägbeskrivning: Kör in infarten mot Nipängen, Ängsvägen, kör längst ner, sväng vänster till vändplanen. Där finns plats att parkera bilen för att sedan gå gångvägen vid Forshallen för att lämna och hämta barnet på skolan. Det sitter skyltar på dörren var Solrosen och respektive klass är.

Kontakta Järåskolan

Rektor Järåskolan

Anna Schönning0696-68 22 02

Biträdande rektor Järåskolan

Erik Norum

0696-68 12 12

Rektor Småfolkets förskola

Lie Östborg

0695-76 10 33

Solrosen, Småfolkets förskola

076-130 05 27

Fritidshemmet Nyckelpigan

073-202 13 19

Förskoleklass

076-139 70 05

Årskurs 1-2

076-100 43 29

Årskurs 3

076-100 47 39

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.