Ungdomskort, gratis busskort för barn och unga

Alla barn och ungdomar mellan 6-19 år i Ragunda kommun får ett busskort i syfte att skapa bättre rörlighet i kommunen och länet.

Ungdomskortet innebär gratis resande i länet 365 dagar om året, dock ej på nattbussar. Ta vara på möjligheten att åka kollektivt i hela familjen då det är bra för miljön och för att behålla den kollektivtrafik vi har i kommunen!

Inget resebevis eller biljett – ingen resa

Har du inte ditt ungdomskort eller annat resebevis (t.ex biljett som du köpt själv) med dig kommer föraren att neka dig att åka med. Det är alltid ditt eget ansvar att resan sker med ett giltigt resebevis. Tänk också på att alltid ha synlig reflex under den mörka årstiden!

På Länstrafikens hemsida hittar du mer information om ungdomskortet:

Ungdomskort | LTR Länk till annan webbplats.

Dagliga resor till skola utanför länet för gymnasieelev

Om du är gymnasieelev och dagpendlar till skola utanför länet måste du ansöka om ett kompletterande busskort. Mer information hittar du på Jämtlands gymnasiums hemsida:

Dagliga resor » Jämtlands Gymnasium (jgy.se) Länk till annan webbplats.

Ersättningskort

Om du som användare förlorat eller på annat sätt orsakat händelser som gör att ungdomskortet blir obrukbart kan du ansöka om ett ersättningskort.

Här ansöker du om ett ersättningskort:

Ersättningsbusskort - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Kort som inte har en sannolik förklaring till varför de inte fungerar, skickar du till kommunen eller lämnar in till Ragunda kommuns Kundcenter så att funktionen kan undersökas.

Arbetet med ersättningskort har hög prioritet. Inom någon dag får du ett nytt ungdomskort per post till din folkbokföringsadress. Tiden fram till dess ansvarar du själv för dina resekostnader genom att lösa biljett ombord på fordonet. (gäller alla 6-19 år).

Självrisk

Det ursprungliga ungdomskortet distribueras helt utan kostnad. Om kortet tappas bort eller går sönder, finns en självrisk för att få ett nytt fungerande ungdomskort (ersättningskort).

Självrisken är 125 kronor och den faktureras användarens vårdnadshavare via Länstrafiken. Ersättningskortet och fakturan sänds i samma postförsändelse till användarens folkbokföringsadress.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.