Verksamhetsbild

Bygga, bo och miljö

I Ragunda vill vi att våra invånare ska bo och leva i en trivsam och trygg miljö. I vår kommun är avstånden små och vi har nära till skog, älv, slående utsikter och landskapsidyll.

Du som invånare, fritidshusägare eller besökare kan ha många frågor som rör ett boende, t.ex. dricksvatten, sophämtning, bygglov eller brandskydd.

I Ragunda kommun är det Bygg- och miljökontoret, Räddningstjänsten och den Tekniskaverksamheten som ansvarar för dessa frågor. 


Bygg- och miljökontoret

Bygg- och miljökontoret är kommunens tillsynsorgan inom områdena miljöskydd, alkohol, hälsoskydd och livsmedel. Här handläggs även planärenden, bygglov m.m. och här finns tillsynsansvaret över byggandet i kommunen. Hit kan du vända dig med frågor om bostadsanpassning, trafiksäkerhet och trafikplanering.

Fysisk planering - samhällsplanering

Bygg- och miljökontoret ansvarar på uppdrag av kommunstyrelsen även för kommunens översiktliga planering. De upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt aktualiserar varje mandatperiod den strategiska kommunövergripande översiktsplanen.


Teknisk verksamhet

Avdelningen för Teknisk verksamhet ansvarar för gator, vägar, vatten och avlopp, renhållning, parker. Förvaltningen planerar, projekterar och underhåller kommuns anläggningar samt svarar för driften.


Fastighetsenheten

Fastighetsenheten ser till att ändamålsenliga lokaler finns för de kommunala verksamheterna såsom skola, barnomsorg och äldreomsorg. Även lokaler för industriell verksamhet, bibliotek och sport etc.

I verksamheten ingår även energiplanering.


Ragunda Bostad

Ragunda Bostad förvaltar lägenheter och lokaler som ägs av Ragunda kommun.

Förvaltningen omfattar ca 440 lägenheter samt servicelägenheter i Bispgården och Stugun.

Dessutom ingår affärs- och företagslokaler.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du här>>.


Felanmälan vardagar görs till Ragunda kommuns Kundcenter>>

Akuta ärenden utanför ordinarie arbetstid görs till driftjouren via SOS-alarm>> Obs! endast akuta ärenden!


Nyheter

E-tjänster

Vi jobbar för att utveckla våra e-tjänster.

Här hittar du alla våra blanketter >>

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster