Abonnemang och tjänster

Abonnemang matavfall

I februari 2022 gick Ragunda kommun ut med en förfrågan om vilket avfallsabonnemang Du/Ditt företag vill ha.

Om du inte valt abonnemang ännu kan du ringa till Kundcenter 0696-68 20 00 så hjälper de dig.

Om du inte gör något val är du tilldelad abonnemang för osorterat avfall.

Läs mer om olika abonnemang och matavfallsinsamlingen här >>

Har du större kärl och önskar redan nu att byta till ett mindre kärl (standard 190 liters kärl) kan du meddela oss via mail: renhallningen@ragunda.se.

Delad avfallsbehållare

Två fastighetsägare med närliggande fastigheter som är permanent- eller fritidsboende kan få använda gemensam avfallsbehållare. Man kan välja att dela sitt matavfallskärl men också sitt restavfallskärl.

Du ansöker om delad avfallsbehållare via våra e-tjänster. Måste anmälas innan utställning av kärl påbörjas, senast 30 mars.

I avfallsföreskrifterna hittar du vilka bestämmelser som gäller för delad avfallsbehållare.

Ansökan om hemkompostering

Väljer du själv att kompostera ditt avfall hemma och inte har behov av ett matavfallskärl, väljer du abonnemang för osorterat avfall. För kompostering av matavfall behöver du ordna en kompost som följer kommunens riktlinjer och lämna in en ansökan om kompostering till bygg och miljönämnden.

Varför det är dyrare att kompostera sitt eget avfall än att sortera i matavfallskärl, grundar sig på att kommunen är delägare i en rötgasanläggning dit vi vill att matavfallet ska hamna. Då kommer matavfallet till störst nytta som både biogas och certifierat kravgödsel.

Flyttanmälan, fastighet

Har du har sålt din fastighet, gett bort som gåva eller ärvt måste detta anmälas till oss eftersom kommunen inte får någon information från Lantmäteriet, Skattemyndigheten eller liknande.

Fyll i blanketten om ägarbyte som du finner här >> Länk till annan webbplats..

Observera att säljaren är betalningsskyldig fram till dess ägarbytet är meddelat till kommunen. När ägarbytet är genomfört korrigeras fakturan och avgifterna. Den nya ägaren ska ange om fastigheten ska användas som permanentboende eller fritidshus så att blir avgiften rätt.

Sopkärl

Sopkärlet lämnas kvar på fastigheten och tas över av den nya ägaren. Behövs fler eller större kärl eller om kärlet inte behövs så kontakta oss.

E-tjänst och Blanketter

I vår portal finner du blanketter och e-tjänter som du använder för att tex ansöka om kompostering, förlängt hämtningsintervall på slamtömning, flyttanmälan.

Länk till E- tjänster och blanketter Länk till annan webbplats.>>

Fakturor

Fakturor gällande sophämtning och slam skickas ut varannan månad. Fakturafrågor kan mailas till: renhallningen@ragunda.se.

Hyresgäst

Är du hyresgäst i en fastighet betalar du ingen sophämtningsavgift till oss utan den brukar ingå i hyran. Fakturan skickas alltid till fastighetsägaren.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad