Föreskrifter och lagar

Avfallshanteringen i kommunen regleras i Miljöbalken, Avfallsförordningen och i kommunens föreskrifter om avfallshantering. Kommunen ansvarar för bortforsling och slutgiltigt omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Renhållningsordning

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som styr avfallsplaneringen lokalt. Renhållningsordningen består av föreskrifter om avfallshanteringen och en avfallsplan.

Föreskrifter om avfallshantering

Lokala föreskrifterna innehåller kommunens bestämmelser om avfallshanteringen. Här kan du exempelvis se vilket ansvar du har som fastighetsägare eller om du har en verksamhet.

Länk till lokala avfallsförskrifter>>

Miljöbalken

Miljöbalken är en ramlag för miljölagstiftning. Den trädde i kraft den 1 januari 1999. Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att kommande generationer försäkras en hälsosam och god miljö.

Länk till miljöbalken >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad