Återvinningscentraler

I Ragunda kommun finns två stycken Återvinningscentraler, Hammarstrand (Vikbäcken) och Stugun (Mörtån). Här kan du lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elektronik från ditt hushåll. För privatpersoner är det kostnadsfritt att lämna avfall eftersom servicen ingår i renhållningsavgiften.  På båda ställena finns också en återvinningsbod där du kan lämna saker som är hela och användbara.

Att tänka på inför besöket på Återvinningscentralen

Sortera avfallet efter material

Allt avfall ska du sortera efter den typ av material det är. Ett tips är att sortera redan när nu lastar bilen/släpvagnen så går det lättare att packa ur.

Osorterat avfall tas inte emot utan måste sorteras av avfallslämnaren.

Genomskinliga plastpåsar.

Vi tar endast emot genomskinliga sopsäckar. Det gör vi för att minska andelen felsorterat avfall och skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal.

Ta med egen bärhjälp

Tänk på att personalen på grund av arbetsskaderisken inte kan hjälpa dig att bära tunga saker. Ta med dig bärhjälp om du har stora och tunga saker du ska slänga.

Några rekommendationer inför ditt besök på anläggningen:

  • Personalens anvisningar ska följas.
  • Det är förbjudet att ta med sig saker från återvinningscentralen som slängts i någon container. Gäller ej saker som lämnats i Återbruket.
  • Håll barn under uppsikt! Tänk på att ÅVC är en farlig lekplats, så låt inte era barn springa runt och leka mellan containrarna.
  • Kom ihåg att det finns möjlighet att lämna användbara saker i våra
    återanvändningsbodar  istället för att slänga dem.
  • Fråga gärna personalen om det är något du undrar kring sortering eller ditt besök på återvinningscentralen.
  • Separera trä från metall om du slänger exempelvis ett bord med ben av metall

Storlek för brännbart

Inget som slängs i brännbar container på ÅVC får vara större än 20x20x80 cm. Ex skumgummimadrasser, långa plaströr, stora plastföremål, föremål längre än 80 cm etc. Dessa saker ska slängas i container för möbler. Vid stickprovskontroller kan detta medföra att kommunen bötfälls. Det går bra att slänga sopsäckar och wellkartonger .

Övriga regler för företag på återvinningscentralen

För företag gäller särskilda regler på återvinningscentralen. Bland annat finns vissa begränsningar i vilka typer av avfall som kan lämnas. Företag betalar mot faktura.Företag betalar för avfall enligt kommunens taxa för ÅVC.

Särskilda regler för företag på återvinningscentralen>>

Ny lag om spårbarhet av farligt avfall

En ny lag om spårbarhet av farligt avfall träder i kraft 1 november. Det innebär att kommunen inte längre har möjlighet att ta emot farligt avfall från företag och verksamheter på återvinningscentraler utan vi hänvisar istället till privata avfallsmarknaden. Mer information om den nya lagen hittar du på naturvårdsverkets hemsida. >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad