Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågor som Kundcenter får om renhållning, sophantering och abonnemang.

Hur gör jag för att byta storlek på kärl och/eller intervall på min sophämtning?

Svar:
Det gör du genom att kontakta Va/Renhållningsenheten på mail: tekniska@ragunda.se eller tel 0696-68 20 00.

Kan jag söka undantag från den fasta renhållningsavgiften?

Svar:

Ansökan om avgiftsbefrielse kan sökas genom att du fyller i blanketten kontakta Va/Renhållningsenheten på mail: renhallningen@ragunda.se tel. 0696-68 20 00. Eller skriv ut blanketten här. 

Ansökan om avgiften handläggs av miljökontoret och kostar 825 kr/h (år 2021)

Mer information om avgiftsbefrielse hittar du i taxan.

Mitt sopkärl har gått sönder, vad gör jag?

Svar:

Vi byter kostnadsfritt ut din tunna eller kompletterar med reservdelar (exempelvis nya hjul eller nytt lock), anmäl genom att kontakta VA/renhållningsenheten mail: renhallningen@ragunda.se eller tele 0696-68 20 00

Om jag har en fastighet – hur gör jag för att teckna ett sopabonnemang?

Svar:

Det gör du enklast genom att kontakta VA/Renhållningsenheten via telefon eller e-post. De uppgifter vi behöver från dig är när du vill att abonnemanget ska starta, fastighetsbeteckning, hämtningsställe, ditt namn och personnummer, telefonnummer, fakturadress, abonnemangsadress, intervall på hämtning samt hur många kärl och vilken storlek på kärlen du vill ha.

Jag har sålt/köpt en fastighet- hur förs sophämtningen och VA-abonnemang över till den nya ägaren?

Svar:

Fyll i en ägarbytesblankett som finns att tillgå här . E-posta sedan in den till Va/Renhållningsenheten. renhallningen@ragunda.se 

Får jag ta med min soptunna när jag flyttar?

Svar:

Nej, sopkärlet lämnas kvar på fastigheten och tas över av den nya ägaren. Behövs fler eller större kärl, kontakta Va/Renhållningsenheten.

Obs! Man får inte ta med sig sopor över en kommungräns.

Hur vet jag att det är min soptunna som blivit tömd?

Svar:

På tunnan finns det en RFID-tagg som är knuten till ditt abonnemang. Sopbilen registrerar via taggen och du betalat endast när din tunna blir tömd. För att kontrollera att du använder rätt sopkärl finns adressen noterad på streckkoden som sitter på sidan av kärlet och på locket finns ett nummer som är knutet till fastigheten.

Varför har inte mitt sopkärl blivit tömt?

Svar:

Om dina sopor av någon anledning inte blivit hämtade till kvällen på avhämtningsdagen försöker entreprenören köra igen så snart som möjligt oftast dagen efter så låt sopkärlet stå kvar tills det blir tömt.

Hur gör jag och vad kostar det om jag har en extra säck vid tömningen av mitt sopkärl?

Svar:

Säcken ska sättas brevid sopkärlet vid hämtning. Debitering sker på nästa faktura. Uppgifter om kostnaden hittar du här.

Kan jag dela sopkärl med grannen?

Svar:

Ja det kan du, men uppdelning av kostnaden får ni stå för själva.

Vad kostar sommarhämtning?

Svar:

Sommarhämtning för fritidhus med gemensamma sopkärl gäller från och med maj och till och med september. Uppgifter om kostnaden hittar du här.

Hur fungerar grovsophämtningen?

Svar:

Varje vår, regel i maj sker fastighetsnära grovsophämtning. Anmälan sker till kundcenter alt till kommunens entreprenör. Tider mm kommer att informeras om i Ragundabladet, på kommunens hemsida och via direktutskick till hushållen.

När kommer sopbilen?

Svar:

Se aktuell turlista här

Kommer sopbilen på röda dagar?

Svar:

Oftast kör sopbilen på röda dagar. För säkerhets skull se aktuell information här

Får jag billigare sophämtning om jag sopsorterar?

Svar:

Nej, men källsorterar du dina sopor blir det färre tömningar och därmed blir det billigare.

Har ni kärl för sopsortering?

Svar:

Vi har idag ingen fastighetsnära insamling utan hänvisar ert sorterade avfall till närmaste återvinningsstation.

Var ligger närmaste återvinningscentral eller återvinningsstation?

Svar:

I Ragunda Kommun finns två stycken Återvinningscentraler (ÅVC), Hammarstrand (Vikbäcken) och en i Stugun (Mörtån) Mer information hittar du här

Om du istället vill hitta närmaste återvinningsstation kan du hitta den på Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är FTI som ansvarar för återvinningsstationerna där du slänger förpackningar och tidningar. Där finns en komplett karta över alla återvinningscentraler och återvinningsstationer i Ragunda.

Måste jag sortera allt återvinningsmaterial?

Svar:

Vi har en lag om producentansvar som gäller för förpackningar, tidningar och el-avfall. Hushåll är enligt denna lag skyldig att sortera ut dessa fraktioner och lämna de till en ÅVS eller ÅVC.

Uppdaterad