Insamling av förpackningar och tidningar

Varje gång du lämnar en förpackning eller tidning till återvinning så ser du till att materialet hamnar i ett naturligt kretslopp där återvinning möjliggörs. Mängder av energi och naturresurser kan sparas. Vi har kommit långt när det gäller att ta tillvara och återvinna avfall men det allra bästa för miljön är givetvis om det blir så lite avfall som möjligt.

Producentansvar

När det gäller förpackningar är alla som tillverkar, importerar, fyller eller säljer dem eller förpackade varor ansvariga för att förpackningarna kan samlas in och återvinnas.

Återvinningsstationer

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har producenternas uppdrag att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i Sverige. I våran kommun är FTI är ansvarig för återvinningsstaionerna, Gå gärna in på FTI:s hemsidan för att lära dig mer om förpacknings- och tidningsåtervinning.

FTI:s hemsida >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hushållsnära hämtning

Hos TMR kan man beställa gratis hämtning av pappers-, kartong-, plast- och metallförpackningar vid dörren.

Se mer om TMR här >>

 

Insamlingstatistik av förpackningar och tidningar

Statistik för Ragunda Kommun

Förpackningar av:

(kg per invånare)

Glas

Papper

Plast

Metall

Tidningar

2020

33,98

16,23

11,81

2,0

13,17

2019

30,66

14,26

11,53

1,91

14,17

2018

32,06

15

10,75

2

16,42

2017

29,39

15,18

8,81

2,1

19,16

2016

30,1

17,96

11,33

1,79

22,15


Statistik för Sverige (nationellt)

Förpackningar av:

(kg per invånare)

Glas

Papper

Plast

Metall

Tidningar

2020

22,6

16,9

8,7

1,8

13,6

2019

22,1

14,6

7,9

1,7

16

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad