Matavfall

Från och med juni 2022 kommer vi att börja med matavfallsinsamling i vår kommun. Under maj månad 2022 kommer de som önskar sortering av matavfall få ett nytt kärl till sin fastighet.

Enligt ett regeringsbeslut från 2018 (2020.614 Avfallsförordningen) är alla kommuner skyldiga att tillhandahålla ett system för insamling av matavfall från hushåll och verksamheter. Ca 73% (212 kommuner) av Sveriges Kommuner har redan infört separat insamling av matavfall och efter regeringens beslut kommer även Ragunda kommun att ta hand om vårt matavfall på ett bättre sätt

Matavfall är rikt på både energi och näring.

När vi sorterar ut vårt matavfall kan vi göra fordonsgas och biogödsel av det. Biogödslet kan vi sprida på de jämtländska åkrarna, där det odlas mat eller foder till våra djur. På så sätt kan vi få nytta av näringen i matavfallet och fordonsgasen blir ett lokalt producerat bränsle.

Avfallsabonnemang

Det finns två abonnemang att välja på:

 1. Abonnemang med sortering matavfall.
  Matavfallet sorteras ut och läggs i brunt kärl. I abonnemanget med sortering av matavfall ingår påshållare samt papperspåsar. När övriga avfallsslag, inklusive förpackningar, har sorterats ut återstår restavfallet. Restavfallet läggs i ditt gröna kärl. Obs! Ditt matavfallskärl bör ställas ut för tömning var 14:e dag.
 2. Abonnemang med osorterat avfall
  Abonnemanget innebär att du som abonnenten aktivt väljer att inte sortera ut ditt matavfall. Abonnenten använder enbart kärl för restavfall.

Hemkompostering
Fastigheter som väljer att själv kompostera sitt matavfall måste anmäla om kompostering till bygg och miljökontoret via e-tjänst/ blankett.

Hur beställer jag ett matavfallskärl?

Du ringer in till kundcenter 0696-68 20 00 .

Delning av kärl

Två fastighetsägare med närliggande fastigheter som är permanent- eller fritidsboende och som delar avfallsbehållare betalar varsin full grundavgift men delad avgift för kärl. Hushåll kan välja vilket av 140 liter matavfallskärl eller 190 liter restavfallskärl man vill dela på.

Vid delning av kärl debiteras varje abonnent med 50% av avgiften för behållaren.

Införande av matavfallsinsamling

Ragunda kommun kommer att via en entreprenör leverera ditt bruna kärl, påsar samt påshållare för matavfall till din sophämtningsadress under maj 2022.

Taxa

Taxorna är sk miljöstyrande och blir då dyrare att inte sortera ut ditt matavfall eftersom det påverkar naturen och miljön mer.

Avgifterna för 2022 är beslutad på Kommunfullmäktige 30 september 2021.

Läs mer om avgifter och exempel här >>

Så sorterar du ditt matavfall

Du sorterar ut matavfallet i papperspåsar som du får hem när ditt bruna kärl levereras till din sophämtningsadress och lägger i ditt bruna kärl. Restavfall sorteras som vanligt i den gröna tunnan.

Matavfallet måste vara rent, det får inte finnas plast eller annat skräp i det för då fungerar inte rötningen av matavfallet.

Matavfall – det är skal från frukt och grönsaker, kaffesump med filter, tepåsar, teblad och matrester, hushållspapper och servetter. Det går också bra med snittblommor men inte krukblommor. Jord fungerar inte i rötgasanläggningen.

Vi ska inte skapa matsvinn, men det finns ändå sådant som inte går att äta upp - bananskal till exempel. Det ska stoppas i tunnan för matavfall.

Felsortering - om man valt abonnemang med matavfall men ändå slänger matavfall i restavfallskärlet, så kommer ditt abonnemang att ändras till osorterat efter 3 st överträdelser.

Vid upphämtning av avfallet kommer kontroller att ske för varje abonnent och rapporteras in i vårt system.

Ansökan om hemkompostering

Om du vill kompostera hemma måste det göras i godkända och avsedda behållare. För att kompostera måste en ansökan till bygg och miljönämnden göras.

Det kan vara bra att känna till att, om du låter oss samla in matavfallet blir det till biogas och biogödsel, vilket tillvaratar såväl näringen som energin i avfallet till skillnad från kompostering som endast tar tillvara näringen (förutsatt att kompostjorden används för odling).

För att uppnå största miljönytta med matavfall är det alltså bättre att låta oss samla in det än att kompostera det.

E-tjänst för ansökan

Hämtning av matavfallet

Matavfallet hämtas av samma lastbil och samma tur som ditt restavfall det vill säga varannan vecka. Ställ ut kärlet hur lite du än har i ditt matavfallskärl. För att få ut så mycket energi som möjligt av matavfallet bör avfallet inte vara för gammalt.

Lastbilen har två fack och matavfallet hålls separat från restavfallet för att kunna skicka matavfallet till rötgasanläggningen.

Ingen avgift för tömning av ditt matavfallskärl tas ut. Den ingår i ditt abonnemang.

 

Matavfallspåsar och tillbehör

Om du behöver extra påsar kan det hämtas på våra återvinningscentraler samt Kundcenter, medborgarkontoren på biblioteken i Hammarstrand, Stugun och Bispgården samt servicepunkten i Borgvattnet. Alternativt lägger du en tom matavfallspåse under locket på matvafallskärlet, så får du en ny bunt påsar av sopbilen.

Matavfallsbehållaren får du när du beställer ditt matavfallskärl.

Bild på en behållare som innehåller en papperspåse för att sortera matavfall.

Matavfall till flerbostadshus

I flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter med gemensam sophämtning är det fastighetsägaren eller föreningen som avgör om de boende ska ges möjlighet till matavfallssortering.

Hur många kärl som behövs beror bland annat på antalet hushåll och hur ofta kärlen töms. Matavfallet hämtas av den vanliga sopbilen, samtidigt som de vanliga soporna. Eftersom sopbilen har två fack blandas inte avfallet.

Hur du kan beräkna antal kärl för matavfallet.

Du kan enkelt räkna ut hur mycket matavfall som genereras i din fastighet. En lägenhet genererar i genomsnitt 10 liter matavfall per vecka. Multiplicera 10 liter matavfall med antalet lägenheter. Summan du får är så mycket liter matavfall som alstras per vecka för alla lägenheter i fastigheten.

10 l. matavfall x antal lägenheter = Liter. matavfall per vecka

Placering av kärlet/behållaren

Det behöver finnas utrymme för matavfallskärl eller annan behållare med en fungerade lastning utifrån tillgänglighet och arbetsmiljö.

Det utrymme som idag finns avsatt för avfall är troligtvis tillräckligt. Med matavfallsinsamling är avfallsmängden den samma, skillnaden blir att den delas upp i två fraktioner; matavfall och restavfall.

Flerbostadshus med sopnedkast behöver ordna en annan lösning för avfallshanteringen. I Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen finns idéer och vägledning.

https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/handbocker Länk till annan webbplats.

Information till boenden.

Det är viktigt att alla i er fastighet vet hur och varför matavfallet ska sorteras.

 • Sätt upp information om sorteringsanvisningar. Både i avfallsrummet och i lägenheterna samt att kärl är tydligt skyltade. Exempel: Sorteringsanvisning Pdf, 162.3 kB.
 • Alla hushåll ska ha en påshållare. Ni får en hållare som är speciellt utformad för matavfallspåsarna. Hållaren bör användas då den gör att påsen håller sig torr och inte går sönder.
 • Se till att påsar finns tillgängliga i avfallsutrymmet eller annan anvisad plats. Påsar finns att hämta på kommunens återvinningscentraler och servicekontor.

Tänk på att:

 • använda alltid avsedd papperspåse
 • hålla kärlen rena och fräscha.
 • informera nyinflyttade hyresgäster om matavfallssorteringen.

Matavfallsinsamling för dig i fritidshusområde

Har du en fastighet i ett fritidshusområde med gemensamma kärl kommer du ha möjlighet att få sortera ut ditt matavfall. Matavfallskärl kommer att ställas ut vid dom befintliga restavfallskärlen.

Matavfallsbehållarna och påsar kan du from maj månad hämta på ÅVC eller beställa via renhallningen@ragunda.se.

Rötgasanläggningen i Jämtland?

Ragunda kommun kommer tillsammans med länets kommuner att bygga en rötgasanläggning intill Gräfsåsens avfallsanläggning med start 2025. Naturvårdsverket är med och finansierar rötgasanläggningen till 45 % för att den bidrar till att minska mängden utsläpp av växthusgaser.

Kommunfullmäktige tog beslut i juni att Ragunda kommun bildar tillsammans med Bräcke, Strömsund, Åre, Östersund (genom Östersunds Rådhus AB), Berg, Krokom och Härjedalens kommun bolaget Biogas i Jämtland-Härjedalen AB.

På Östersunds kommuns hemsida:Biogas i Jämtland Härjedalen - Östersund.se (ostersund.se) Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om den planerade rötgasanläggningen.

Förstudie

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad