Egen kompostering av matavfall

För den som vill börja kompostera sitt eget matavfall på den egna tomten ska en anmälan skickas in till bygg- och miljökontoret antingen via post eller via e-tjänsten: Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Handläggaravgift tillkommer vid anmälan av ny kompost.

Du som redan har en befintlig kompost och ett beslut om kompostering sedan tidigare behöver inte skicka in en anmälan om ny kompostering. Däremot kan anmälan om befintlig kompost göras via vår e-tjänsten: Anmälan med tidigare beslut om kompostering av organiskt hushållsavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det är bra att anmäla sin befintliga kompost så att bygg- och miljökontoret är medvetna om hur många komposter som är aktiva i kommunen. Avgift tas inte ut för anmälan av befintlig kompost.

Att tänka på

  • Kompostbehållaren ska ha ett lock
  • Botten på behållaren ska vara tät eller ha ett nät som håller gnagare borta
  • Springor och hål ska inte vara större än 7 mm för att förhindra att ohyra tar sig in i behållaren.
  • Tänkt på att komposten inte ska skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön, rekommenderat avstånd till fastighetsgräns är 4,5 meter.
  • Fastighetsägaren ansvarar själv över att ta hand om och använda kompostjorden på sin egen fastighet.

Kompostering av trädgårdsavfall

Löv, gräs och växter kan komposteras på den egna tomten utan krav på anmälan till bygg- och miljökontoret. Om du däremot inte vill kompostera avfallet själv ska du lämna det på en återvinningscentral.

Mer information om trädgårdsavfall hittar du via Trädgårdsavfall - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad