Slam

Ragunda kommun tar hand om beställning (extra och akut tömning), avbeställning, ändring av tömningsintervall och ändringar i kundregistret. Alla tömningar av enskilda avlopp ska utföras av Ragunda kommuns entreprenör Revsunds transport AB

Tömning av enskilda avlopp

Vi skickar inte ut särskilda aviseringsbrev månaden innan slambilen kommer, utan dom kunder som har tömning under året får ett aviseringsbrev utskickat i april månad. Tömning av din brunn sker efter fastställd turlista. Läs mer om tömningsområden

När din brunn är tömd, markeras locket med en färgmarkering.

Gul färgmarkering År 2022

Viktigt att tänka på innan tömning!

 • Slambrunnen ska vara lätt åtkomlig för tömning och att det ska gå att komma fram med slambilen. Slanglängd på upp till 20 meter ingår i tömningsavgiften.
 • Markera brunnen med en pinne/flagga
 • Håll vägen framkomlig, (Fri bredd 3,5 m, höjd 4,2m och klarar en vikt för tung trafik för 26 ton)  Mer Information Pdf, 23 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Brunnslocket ska vara lättåtkomliga och bör inte väga mer än 15 kg för att det ska kunna hanteras av en person. Tungt lock kommer att debiteras på nästa faktura .
 • Om du vill lämna information om kodlås, vägbom eller liknande, maila oss på renhallningen@ragunda.se eller ring 0696-68 20 00.

Tömningsintervall

För att din avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön i onödan måste slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk tömmas regelbundet.

Från och med 2018 gäller nya regler för slamtömning:

 • Tömningsintervall för permanentboende är minst en gång per år.
 • För fritidshus kan du välja tömning vartannat år eller vart tredje år.
 • Tömning av slutna tankar och extratömning av slamavskiljare, utför vi efter beställning.
 • Förlängt tömningsintervall kan ansökas hos bygg och miljönämnden.(fn 781:-/h).
  Blankett för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställning av tömning

Görs via vårt formulär via hemsidan, via ett mail till renhallningen@ragunda.se eller ring under telefontid 10-12: 0696-68 20 00

 • Tömning av sluten tank - Tömning av sluten tank görs alltid efter beställning.
 • Extratömning - Tömning utöver sin ordinarie tömningsmånad. Extratömning innebär tömning inom 10 arbetsdagar. Observera att extratömning innebär en högre avgift.Om beställning sker när kundservice har stängt, registreras din beställning under första helgfria vardag kl. 8.
 • Akuttömning - Vid behov av en akut slamtömning (inom 24 h) på kväll och helg utöver kommunens ordinarie öppettider kan du beställa akuttömning direkt hos entreprenören Revsunds transport AB, slambilen: 073-08 77 998. Observera att jourtömning innebär en högre avgift.

Formulär beställning av slamtömning Öppnas i nytt fönster.

Utebliven tömning

Om det inte går att tömma brunnen på grund av att vi till exempel inte hittar den, vägen inte är farbar, locket går inte att ta av, brunnen är övertäckt eller annat hinder som gör att vi inte kommer åt att tömma, debiterar vi en bomkörningsavgift. Du måste sedan själv göra beställning av en extra slamtömning.

Avvikelsebrev

Upptäcker entreprenören vid tömning av din slambrunn några avvikelser som tex, du har trasigt lock, måste åtgärda vägen fram till brunn, fel på funktion av brunnen, kommer du att få ett brev hem om det berörda felet.

Avvikelser som kan leda till miljöpåverkan exempelvis hög nivå, otät brunn, saknat t-rör, trasig mellanvägg och osäker funktion på din slambrunn hanteras av Bygg och miljökontoret.

Avgift slamtömning och fettavskiljare

I avgiften ingår tömning,transport och behandling. Debiteras när din enskilda slambrunn blir tömd.

Avvattning av slamavskiljare upp till 5 m³, 1272 kr/anläggning.

Heltömning av slamanläggning upp till 5 m³, 1471 kr/anläggning.

Tillägg för större slamanläggning än 5 m³, 160 kr/m³

Fakturering

Fakturering görs av Ragunda kommun och samfaktureras med sophämtningen.

Ansökan vid ny- eller ombyggnad av slamanläggning

Bygg och miljökontoret har hand om tillståndsprövning och tillsyn. Om du ska anlägga en ny brunn, gräva om infiltration eller liknande är det Bygg och miljö som handlägger ärendet. Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Pdf, 93.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Frågor

Om du är osäker på ditt tömningsintervall eller vill kontrollera att kunduppgifterna stämmer, kontakta gärna oss på renhållningen. Här hittar du svar på dom vanligaste frågorna

Broschyr

I våran broschyr kan du läsa om vad du kan göra för att driften och tömningarna ska fungera störningsfritt. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Pdf, 550.9 kB, öppnas i nytt fönster.>>

Uppdaterad