Matavfall

Från och med juni 2022 kommer vi att börja med matavfallsinsamling i vår kommun. Under maj månad 2022 kommer de som önskar sortering av matavfall få ett nytt kärl till sin fastighet.

Enligt ett regeringsbeslut från 2018 (2020.614 Avfallsförordningen) är alla kommuner skyldiga att tillhandahålla ett system för insamling av matavfall från hushåll och verksamheter.

Matavfall är rikt på både energi och näring.

När vi sorterar ut vårt matavfall kan vi göra fordonsgas och biogödsel av det. Biogödslet kan vi sprida på de jämtländska åkrarna, där det odlas mat eller foder till våra djur. På så sätt kan vi få nytta av näringen i matavfallet och fordonsgasen blir ett lokalt producerat bränsle.

Du behöver välja avfallsabonnemang!

Du får två val att ta ställning till angående din sophämtning.

  1. Abonnemang med sortering matavfall.
    Matavfallet sorteras ut och läggs i brunt kärl. I abonnemanget med sortering av matavfall ingår påshållare samt papperspåsar. När övriga avfallsslag, inklusive förpackningar, har sorterats ut återstår restavfallet. Restavfallet läggs i ditt gröna kärl.
  2. Abonnemang med osorterat avfall
    Abonnemanget innebär att du som abonnenten aktivt väljer att inte sortera ut ditt matavfall. Abonnenten använder enbart kärl för restavfall.

Hemkompostering
Fastigheter som väljer att själv kompostera sitt matavfall har abonnemang osorterat avfall och måste anmäla om kompostering till bygg och miljökontoret via e-tjänst/ blankett.

Hur anmäler jag vilket abonnemang jag vill ha?

I februari 2022 kommer Ragunda kommun att gå ut med en förfrågan där du kan svara via en e-tjänst eller ringa in till Kundcenter 0696-68 20 00 om vilket avfallsabonnemang Du/Ditt företag vill ha. Senast den 30 mars 2022 vill vi ha ditt svar. Om inget svar anges är du tilldelad abonnemang för osorterat avfall.

Införande av matavfallsinsamling

När du gjort ditt val av abonnemang för sorterat (senast 30 mars 2022) kommer Ragunda kommun leverera ditt bruna kärl, påsar samt påshållare för matavfall till din sophämtningsadress under maj 2022.

Taxa

Avgifterna för 2022 är beslutad på Kommunfullmäktige 30 september 2021.

Läs mer om avgifter och exempel här >>

Så sorterar du ditt matavfall

Du sorterar ut matavfallet i papperspåsar som du får hem när ditt bruna kärl levereras till din sophämtningsadress och lägger i ditt bruna kärl. Restavfall sorteras som vanligt i den gröna tunnan.

Matavfallet måste vara rent, det får inte finnas plast eller annat skräp i det för då fungerar inte rötningen av matavfallet.

Matavfall – det är skal från frukt och grönsaker, kaffesump med filter, tepåsar, teblad och matrester, hushållspapper och servetter. Det går också bra med snittblommor men inte krukblommor. Jord fungerar inte i rötgasanläggningen.

Vi ska inte skapa matsvinn, men det finns ändå sådant som inte går att äta upp - bananskal till exempel. Det ska stoppas i tunnan för matavfall.

 

Felsortering - om man valt abonnemang med matavfall men ändå slänger matavfall i restavfallskärlet. Så kommer ditt abonnemang att ändras till osorterat efter 3 st överträdelser.

Ansökan om hemkompostering

Om du vill kompostera måste det göras i godkänna och avsedda behållare. För att kompostera måste en ansökan till bygg och miljönämnden göras.

Det kan vara bra att känna till att, om du låter oss samla in matavfallet blir det till biogas och biogödsel, vilket tillvaratar såväl näringen som energin i avfallet till skillnad från kompostering som endast tar tillvara näringen (förutsatt att kompostjorden används för odling).

För att uppnå största miljönytta med matavfall är det alltså bättre att låta oss samla in det än att kompostera det.

Hämtning av matavfallet

Matavfallet hämtas av samma lastbil och samma tur som ditt restavfall. Matavfallskärlet ska tömmas varannan vecka. Ställ ut kärlet hur lite du än har i ditt matavfallskärl. För att få ut så mycket energi som möjligt av matavfallet bör avfallet inte vara för gammalt.

Lastbilen har två fack och matavfallet hålls separat från restavfallet för att kunna skicka matavfallet till rötgasanläggningen.

Ingen avgift för tömning av ditt matavfallskärl tas ut. Den ingår i ditt abonnemang.

Matavfallspåsar och tillbehör

Matavfallspåsar kommer att levereras till din sophämtningsadress två gånger/år, höst och vår. Om du behöver extra påsar kan det hämtas på våra återvinningscentraler samt Kundcenter, medborgarkontoren på biblioteken i Hammarstrand, Stugun och Bispgården samt servicepunkten i Borgvattnet.

Rötgasanläggningen i Jämtland?

Ragunda kommun kommer tillsammans med länets kommuner att bygga en rötgasanläggning intill Gräfsåsens avfallsanläggning med start 2025. Naturvårdsverket är med och finansierar rötgasanläggningen till 45 % för att den bidrar till att minska mängden utsläpp av växthusgaser.

Kommunfullmäktige tog beslut i juni att Ragunda kommun bildar tillsammans med Bräcke, Strömsund, Åre, Östersund (genom Östersunds Rådhus AB), Berg, Krokom och Härjedalens kommun bolaget Biogas i Jämtland-Härjedalen AB.

På Östersunds kommuns hemsida: https://www.ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/rotgasanlaggning.html Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om den planerade rötgasanläggningen.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad