Asfalt

Asfalt sorteras som farligt avfall men måste lämnas på Gräfsåsens avfallsanläggning i Östersund. Läs mer om Gräfsåsen

Uppdaterad