Däck

Alla sorters däck ingår i producentansvaret. En producent ska ta emot däck som tjänat ut och se till att däcken återanvänds, materialåtervinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

Behandling

Bildäck ska inte lämnas på ÅVC utan de ska lämnas i retur till en däckförsäljare. Är försäljaren ansluten till Svensk Däcksåtervinning AB (SDAB) ska de utan kostnad ta emot däck utan fälg.

Uppdaterad