Deponi/Restavfall

Deponi/restavfall är det som blir över när allt som kan återanvändas, återvinnas eller förbrännas har sorterats ut.

Behandling

Deponi/restavfall är det avfall som inte passar för annat än deponering (att lägga på soptipp). Det är ett färdigsorterat avfall som varken innehåller brännbart eller återvinningsbart material. Detta lämnas in på återvinningscentralen.

Uppdaterad