Batterier

I vissa batterier (inte alla) finns det miljöfarliga tungmetaller. Slänger du ett batteri som innehåller kvicksilver, bly eller kadmium i soporna, går alltså tungmetallen ut i luften när soporna bränns, och sen vidare in i ekosystemet till djur och natur. Där stannar de kvar. Det betyder alltså att om du äter kött eller fisk som utsatts för till exempel kvicksilver, bly eller kadmium, så förs tungmetallerna över till din kropp. Det är en av anledningarna till att det är så viktigt att dina batterier återvinns. 75% av innehållet i våra vanligaste batterier kan återvinnas.

Behandling

Batterihöljerna återvinns till nya batterier. Tungmetallerna som bly och kadium smälts ner och används också till nya batterier.

Batterier med kvicksilver återvinns inte utan långtidsförvaras.

Insamling

Småbatterier kan du lämna till Samlaren, på våra återvinningscentraler eller i batteriinsamlingens röda batteriholkar som finns på återvinningsstationerna.

Uppdaterad