Batterier

Småbatterier kan du lämna till Samlaren, på våra återvinningscentraler eller i batteriinsamlingens röda batteriholkar som finns på ÅVS, Återvinningsstationerna.

Uppdaterad 2018-09-19 av Carina Landin

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet