Elavfall, Bilbatterier

Bilbatterier är blybatterier, finns också i tex trädgårdsmaskiner, mopeder.

Behandling

Blybatterier lämnas in på kommunens återvinningscentral eller till butiker som säljer dessa batterier.

Uppdaterad