Elavfall, kyl och frys

Kyl och frys samlas in separat.

Behandling

Kylar och frysar som samlats in skickas i väg och töms på farligt avfall som freoner och kompressorolja.
Det farliga avfallet energiåtervinns i särskilda anläggnigar medan metallen och plasten återvinns.

Uppdaterad