Elavfall, ljuskällor

Som ljuskällor räknas lysrör, lågenergilampor, LED-lampor och glödlampor.

Behandling

När lamporna samlats in, krossas och tvättas de, kvicksilvret och lyspulver som finns i lysrören och lågenergilamporna separeras ut. Det renade glaset smälts ner och återvinns till förpackningar av olika slag.,medan kvicksilvret långtidslagras. Lyspulvret återanvänds i nya lysrör och lågenergilampor. Metallet i lamporna materialåtervinns medan plastdetaljerna energiåtervinns.

Uppdaterad