Elavfall vitvaror

Vitvaror är exempelvis:

  • Tvättmaskin
  • Torktumlare
  • Diskmaskin.

Men Kyl och frys Länk till annan webbplats. sorteras separat

  • För alla vitvaror gäller producentansvar, vilket betyder att den som tillverkat varan också ska ta omhand den på lämpligt sätt när den slängs eller skrotas.
  • Producentansvaret innebär också att återförsäljare av de produkter som omfattas av producentansvar är skyldiga att ta emot din gamla produkt när du köper en ny. Det kan vara en kyl, frys, TV, video, däck, batterier eller lysrör. Vi tar också emot detta på kommunens återvinningscentraler.

Vad händer sen?

Diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, spis är elektronik som omfattas av producentansvaret där El-Kretsen ansvarar för insamlingen. Vitvarorna demonteras och eventuella farliga beståndsdelar sorteras ut för särskilt omhändertagande. Metaller och plaster som kan återvinnas blir till ny råvara.
Läs mer om producentansvar Länk till annan webbplats.

Uppdaterad