Elavfall

Alla produkter som har en sladd eller ett batteri ska sorteras som elavfall.

Behandling

Dessa produkter kan innehålla miljöfarliga ämnen som bland annat kadmium, kvicksilver, freoner och PCB. Det är därför viktigt att du lämnar uttjänta el- eller elektroniska produkter till återvinningscentralen. Sedan skickas avfallet vidare och plockas isär och sorterar det innan det behandlas vidare. Metallen smälts ner till ny råvara, plasten återvinns, och farliga ämnen tas om hand som farligt avfall. På så sätt kan det tas om hand på rätt sätt.

Sortering

På återvinningscentralen sorterar du dem som:

  • Kylar och frysar
  • Övriga vitvaror (spisar, tvättmaskiner, diskmaskiner, torktumlare med mera)
  • Elektronik och elektriska apparater (tv, radio, datorer, mobiltelefoner, hushållsmaskiner, rakapparater med mera)
  • Lysrör 60 cm och längre
  • Lampor (glödlampor, lågenergilampor, halogenlampor, LED-lampor, lysrör kortare 60 cm med mera)

Uppdaterad