Farligt avfall

Farligt avfall är en avfallstyp som är farligt för människan och miljön. tex målarfärg. Hushållen är skyldiga att sortera ut farligt avfall från det vanliga hushållsavfallet.  Utsorterat farligt avfall ska lämnas in på ÅVC i Hammarstrand eller Stugun. Farligt avfall får inte spolas ner i toaletten eller lämnas i naturen.


Insamlat farligt avfall på ÅVC i Hammarstrand och Stugun hämtas av Stena Recycling AB >>länk till annan webbplats Efter sortering av avfallet i olika avfallsslag levereras det sedan vidare till olika behandlingsanläggningar i Sverige för destruering alternativt återvinning.
För företag, industri och jordbruk är det fritt att anlita någon på marknaden godkänd aktör att ta hand om deras farliga avfall.

Uppdaterad 2019-11-20 av Jenny Forslind

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet