Gips

Gips räknas som grovavfall. Grovavfall kan du lämna kostnadsfritt på våra bemannade återvinningscentraler, där du sorterar grovavfallet i olika containrar för:

  • Metallskrot
  • Gips
  • Wellpapp
  • Impregnerat trä
  • Övrigt trä
  • Brännbart grovavfall
  • Ej brännbart avfall

Avfall från bygg-, renoverings- och rivningsarbeten räknas inte som grovavfall. Det kan ändå lämnas på återvinningscentralerna.

 

Bor du i lägenhet finns ibland möjlighet att slänga grovavfall i en container. Prata med din hyresvärd eller bostadsrättsförening för mer information.

 

Tänk på att ditt grovavfall kan vara fullt funktionsdugligt för andra. Hela och rena möbler, cyklar och annat kan lämnas i våra återbruks bodar.

Uppdaterad 2018-11-23 av Jenny Forslind

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet