Grovavfall

Avfall som är så stort att det inte får plats i ditt sopkärl räknas som grovavfall. Det kan vara uttjänta möbler, cyklar, badkar och husgeråd.

Behandling

Alla hushåll har möjlighet att lämna sitt grovavfall till den årliga grovsopsinsamlingen eller till en av kommunens två återvinningscentraler, där du sorterar grovavfallet i olika containrar för:

  • Metallskrot
  • Gips (endast Snårarp, Tollarp och Åhus)
  • Wellpapp
  • Impregnerat trä
  • Övrigt trä
  • Brännbart grovavfall
  • Ej brännbart avfall

OBS! Lämnar du möbler, kom ihåg att separera trä från metall om du slänger exempelvis ett bord med ben av metall. Tänk på att ditt grovavfall kan vara fullt funktionsdugligt för andra. Hela och rena möbler, cyklar kan lämnas i våran återbruksbod.

Avfall från bygg-, renoverings- och rivningsarbeten räknas inte som grovavfall. Det kan ändå lämnas på återvinningscentralerna, men det kostar att lämna om det är mer än en halv kubikmeter.

Bor du i lägenhet finns ibland möjlighet att slänga grovavfall i en container. Prata med din hyresvärd eller bostadsrättsförening för mer information.

Grovsopsinsamling sker varje år för villaägare.

Uppdaterad