Invasiva växter

Foto: Naturvårdverket

Invasiva främmande växter ska bekämpas.

Enligt lagstiftning ska invasiva främmande växter bekämpas för att inte ytterligare spridas i den svenska naturen.

Behandling

För att undvika spridning av invasiva växter får dessa ej komposteras.

Så här gör du för att sortera och packa växterna:

 • Förpacka i dubbla påsar som försluts väl.
 • Mindre mängder läggs i din egna gröna soptunna.
 • Större mängder lämnas på din återvinningscentral. Dessa läggs i brännbart/restavfall.

En del av dessa växter finns i våra svenska trädgårdar.

Till exempel:

 • Blomsterlupiner
 • Jättebalsamin
 • Jätteloka och Tromsöloka
 • Parkslide
 • Sidenört
 • Gul skunkkalla (våtmarksväxt)
 • Smal vattenpest (vattenväxt)
 • Kabomba (vattenväxt)

Läs gärna mer på Naturvårdverket och se bilder:

Bilder, information och praktiska råd Länk till annan webbplats.

Rapportera invasiva främmande arter Länk till annan webbplats.

Uppdaterad