Metall

Metallavfall  räknas som grovavfall. Det kan vara uttjänta möbler, cyklar, badkar och husgeråd. Grovavfall kan du lämna kostnadsfritt på våra bemannade återvinningscentraler, där du sorterar grovavfallet i olika containrar för:

  • Metallskrot
  • Gips (endast Snårarp, Tollarp och Åhus)
  • Wellpapp
  • Impregnerat trä
  • Övrigt trä
  • Brännbart grovavfall
  • Ej brännbart avfall

Avfall från bygg-, renoverings- och rivningsarbeten räknas inte som grovavfall. Det kan ändå lämnas på återvinningscentralerna, men det kostar att lämna om det är mer än en halv kubikmeter.

Bor du i lägenhet finns ibland möjlighet att slänga grovavfall i en container. Prata med din hyresvärd eller bostadsrättsförening för mer information.

Tänk på att ditt grovavfall kan vara fullt funktionsdugligt för andra. Hela och rena möbler, cyklar och annat är ofta välkommet på second hand-affärer eller på Återbruket.

Nya rutiner för värmeljus!

Värmeljuskoppar av aluminium ska inte lämnas till en återvinningsstation (ÅVS) tillsammans med övriga metallförpackningar. Sortera istället dessa som metallskrot på Återvinningscentralen (ÅVC) så aluminiumet kan återvinnas. Aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst!

Vekeshållaren ska petas bort då den är av järn och koppen är av aluminium. I återvinningen sorteras järnet ut och sitter den då kvar i alunimiumkoppen följer även denna med och möjligheten att återvinna aluminiumkoppen den försvinner.

Uppdaterad 2020-08-12 av Jenny Forslind

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet