Metall

Metall kan till exempel vara uttjänta möbler, cyklar, badkar och husgeråd.

Behandling

Metallskrotet skickas till särskilda metallåterinnare där metallen tuggas sönder och separeras. Sedan skickas metallen vidare där den smälts om och blir till nya metallprodukter. Metall kan återvinnas hur många gånger som helst.

Insamling

Metall kan du som hushåll lämna kostnadsfritt på våra bemannade återvinningscentraler, där du sorterar metall i avsedd i avsedda containrar.

Tänk på att ditt grovavfall kan vara fullt funktionsdugligt för andra. Hela och rena möbler, cyklar och annat är ofta välkommet på second hand-affärer eller på Återbruket.

Nya rutiner för värmeljus!

Värmeljuskoppar av aluminium ska inte lämnas till en återvinningsstation (ÅVS) tillsammans med övriga metallförpackningar. Sortera istället dessa som metallskrot på Återvinningscentralen (ÅVC) så aluminiumet kan återvinnas. Aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst!

Vekeshållaren ska petas bort då den är av järn och koppen är av aluminium. I återvinningen sorteras järnet ut och sitter den då kvar i alunimiumkoppen följer även denna med och möjligheten att återvinna aluminiumkoppen den försvinner.

Uppdaterad