Plastförpackning

Många av de förpackningar vi använder kan återvinnas och bli nya förpackningar om vi sorterar dem.

Behandling

Dina utsorterade plastförpackningar lämnar du på en återvinningsstation.

Mjuka plastförpackningar från två tredjedelar av landets kommuner återvinns de till nya produkter, huvudsakligen till nya sopsäckar, bärkassar och kabelskydd.

Uppdaterad