Restavfall

Restavfall - det som blir över

Soppåsen eller restavfallet är det som blir kvar när förpackningar och mat är utsorterat. Det är det som vi skickar till förbränning med energiutvinning. Idag är tyvärr nästan 60% av det vi skickar till förbränning återvinningsbart.

 

Det är viktigt att det inte hamnar fel saker i det restavfallet. Genom att sortera bort förpackningar och tidningar för återvinning så sparas både naturresurser och energi. Visst, ”allting” brinner, men om vi först kan snurra runt materialen i kretsloppet några varv så har vi gjort en stor vinst för miljön. Sedan, när material är utslitna, kan vi till slut elda upp dem och klämma ut den sista energin.

 

Restavfall i kommunen samlas in av entreprenör. Det mellanlagras sedan vid den f.d. avfallsanläggningen i Hammarstrand innan det transporteras vidare för närvarande till Sundsvall,Korsta fjärrvärmeverk där det energiåtervinns som el och värme.
Se statistik>>PDF över mängder hushållsavfall som samlats in sedan 2002.

Uppdaterad av Jenny Forslind

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet