Slaktavfall från vilt

Slaktavfall från vilt som uppstår vid bland annat jakt för eget eller jaktlagets bruk kan lämnas i skogen, på egen mark eller med markägarens tillstånd.

Eftersom slaktavfall kan attrahera rovdjur som kan skada människor, husdjur m.m. bör du tänka en extra gång vart avfallet slängs.

Misstänker du att ett dött vilt djur är infekterat med någon sjukdom som kan överföras till människor eller djur måste djuret och eventuella slaktbiprodukter tas om hand. Vid misstanke om sådan sjukdom, kontakta i första hand Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, för att få reda på vad du ska göra.

Mer information finns på Jordbruksverkets Länk till annan webbplats. hemsida.

Uppdaterad av Jenny Forslind