Återvinningscentral

Här kan du lämna avfall som uppkommer i hushållet, även farligt avfall. Vi har även återbruksbod på våra återvinningcentraler i Hammarstrand och Stugun, där du kan lämna saker som inte är trasig och som någon annan kan ha användning för.

 

Läs mer om våra återvinningscentralerna och dess öppettider.>>

Uppdaterad