Matavfallskärlet

Bruna kärlet är det sopkärl som är avsett för matavfall.

I sopkärlet lägger du matavfall som du sorterar ut i matavfallspåsen.

  • skal från frukt och grönsaker
  • kaffesump med filter
  • tepåsar, teblad
  • matrester

Låt kärlet stå ute för tömning varannan vecka. Ställ ut sopkärlet med svarta taggen och locköppningen ut mot vägen.

Kärlet töms av entreprenör varannan vecka enligt turlistan.

Det mellanlagras sedan vid den f.d. avfallsanläggningen i Hammarstrand innan det transporteras vidare för att bli rötgas och biogödsel.

I sopbilens turlista kan du se när din soptunna kan tömmas nästa gång.

Det är fastighetsägarens ansvar att ta hand om kärlet och tvätta ur det vid behov.

Uppdaterad