Gröna Restavfallskärlet

Gröna tunnan är det sopkärl som finns på fastigheten där du bor.

Isopkärlet lägger du hushållsavfall (rest och matavfall) som blir över när du sorterat ut förpackningarna, tagit hand om elavfallet och det farliga avfallet och lämnat grovavfallet till återvinningscentralen. Det kan vara:

  • sanitetsbindor
  • dammsugarpåsar
  • mindre textil och skor
  • Matavfall

Tunnan töms om du har ställt ut det av entreprenör varannan vecka enligt turlistan.

Det är fastighetsägarens ansvar att ta hand om kärlet och tvätta ur det vid behov.

Ställ ut tunnan när den är full, men låt den inte bli överfull. Ställ ut sopkärlet med svarta taggen och locköppningen ut mot vägen.

I sopbilens turlista kan du se när din soptunna kan tömmas nästa gång.

Uppdaterad