Tidning

Vad ska sorteras som tidningar?

Som tidningar räknas dagstidningar, broschyrer, reklam och tidskrifter. Även skrivpapper kan sorteras som tidningar.

Kuvert slänger du däremot i din vanliga soppåse, eftersom de ofta innehåller ett lim som inte är vattenlösligt och därför ställer till med problem i återvinningsprocessen

Tidningar tar du med dig till din återvinningscentral .

Uppdaterad