Trä

Trä kan till exempel bestå av lastpallar, brädor, garderober och dörrar.

Behandling:

Träet mals ner till flis som sedan används som biobränsle.

Obs!

Slipers, byggvirke och annat trämaterial kan vara impregnerat. Tryckimpregnerat trä får inte läggas band det vanliga träavfallet eftersom det ofta innehåller farliga ämnen. Det måste därför sorteras separat.

Uppdaterad