Trädgårdsavfall

Fallna löv, gräsklipp, fallfrukt, häckklipp och ogräs blir till näringsrik jord. Trädgårdsavfallet kan du lämna kostnadsfritt på våra bemannade återvinningcentraler.

Behandling

På återvinningscentralen lägger du ris och grenar i en särskild hög om det är större än 1 cm i diameter. Då kan det flisas och eldas i ett fjärrvärmeverk så att energin tas tillvara på ett bättre sätt. Löv, gräs och växtrester tar vi hand om och komposterar.

Dumpning av trädgårdsavfall

När löv, växtrester och trädgårdsjord i stor mängd hamnar i skogen tillför näring i ett område som inte ska vara näringsberikat. Den näringsrika jorden innehåller kväve, något som brännässlor älskar. Många skogsdungar och trevliga promenadstråk växer därför igen med brännässlor och kirskål om avfall dumpas där. Avfallsupplag kan också kväva träd som riskerar att dö och falla omkull.

Ragunda Kommun har varje år problem med dumpning av trädgårdsavfall och problemet är som störst i skogar och skogsdungar i anslutning till villaområden.

Straffbart miljöbrott

Många tror att de gör naturen en tjänst genom att lämna sitt trädgårdsavfall i skogen, men så är det alltså inte. Det är ett miljöbrott och man kan bli åtalad för nedskräpning.

Trädgårdsavfall

Uppdaterad