Brandskydd och sotning

Här hittar du information om vad du bör tänka på när du eldar och använder fyrverkerier. Du kan få mer utförlig information om vilka regler som gäller via länkarna till Räddningstjänsten Jämtland och Polisen.

Eldning ger inte bara upphov till brandrisk, utan kan även störa din omgivning om du inte är försiktig och eldar på rätt sätt. Regler om sotning, tidpunkter för eldning och krav på skyddsåtgärder är till för att minska risker för spridning av brand och störningar.

Du hittar mer information om brandskydd på Räddningstjänstens webbsida:

Uppdaterad