Brandskyddskontroll /Sotning

I Ragunda kommun ligger ansvaret för brandskyddskontroll och sotning hos Räddningstjänsten Jämtland.
Kontroller av brandskydd och sotning utförs av Sollefteå Sotningsdistrikt AB.

Hitta fel och brister i tid

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos en anläggning som kan leda till brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter, som innebär risk för annan olyckshändelse än brand, ska den som utför kontrollen även påtala detta.​

Anläggningarna kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel

Sotning

Sotningverksamheten delas numera upp i två moment, sotning och brandskyddskontroll.

Sotning (rengöring) och brandskyddskontroll görs inte längre vid ett och samma tillfälle.

Hur ofta det behöver sotas (sotningsfrist) beror på vilken typ av eldstad det handlar om.

Här hittar du sotningsintervallerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som gäller i Ragunda. Dessa bestäms av Jämtlands Räddningstjänstförbund.

Sota själv

Fastighetsägare kan ansöka hos Räddningstjänsten Jämtland om att själva få sköta sotningen av sin fastighet. Det krävs att sotningen genomförs på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt. Möjligheten omfattar endast sotningsmomentet, alltså inte några kontroller.

Uppdaterad