Elda utomhus

Eldning ger upphov till rök, lukt och sotpartiklar och kan störa din omgivning. Dessutom finns risk att elden sprider sig om du inte är försiktig. Tänk därför på att alltid ta hänsyn till dina grannar och elda säkert.

Eldning av trädgårdsavfall

Under vår- och höststädning av din trädgård kan det bli en hel del ris, kvistar och löv. Det bästa är att du komposterar det i en trädgårdskompost. På så sätt tar du tillvara de näringsämnen som finns i trädgårdsavfallet och kan använda det till nästa års rabatter.

Om du vill elda ditt trädgårdsavfall måste du ta hänsyn till dina grannar. Rök och lukt kan leta sig in i ventilationskanaler och orsaka störning. Det är därför viktigt att du pratar med dina grannar innan du börjar elda. Fuktigt trädgårdsavfall innebär mycket rök. Du ska därför se till att avfallet är torrt innan du eldar. Fler tips om hur du eldar finns hos Räddningstjänsten på följande länk, Elda ute Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Eldningsförbud

Enligt Ragunda kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter är eldning av löv, gräs, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan förbjuden under perioden 8 maj - 28 april. Det kan även råda tillfälliga eldningsförbud inom andra områden, kontakta Räddningstjänsten för mer information på 063-14 80 00 eller besök deras webbplats, rtjamtland.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Uppdaterad