Kaminer och eldstäder

Braskaminer och kakelugnar bör inte användas för annat än trivseleldning. Nyinstallation kräver en anmälan till Bygg-och miljökontoret. Braskaminer ger upphov till utsläpp av rökgaser.

Med trivseleldning menas två tillfällen per vecka och högst fyra timmar per gång. Braskaminer ger upphov till utsläpp av rökgaser, men storleken på utsläppen skiljer sig åt mellan olika typer av eldstäder och fabrikat. Innan du köper en braskamin bör du därför ta reda på vilka olika alternativ som finns.

Nyinstallation kräver anmälan

Kom ihåg att installation av eldstad eller rökkanal kräver en anmälan till Bygg- och miljökontoret. Startbesked ska ges innan du kan påbörja arbetet. Läs mer under bygganmälan Öppnas i nytt fönster..

Störande eldning hos grannen

Om du störs av eldning ska du i första hand prata med den som eldar. Om detta inte löser problemet, kan du kontakta Bygg-och miljökontorets miljöavdelning.

Dokument
Uppdaterad