Rivning

Du kan i vissa fall behöva antingen ansöka om rivningslov eller skicka in rivningsanmälan till kommunen om du planerar en rivning. Har du frågor om rivningslov eller rivningsanmälan? Kontakta oss så hjälper vi dig >>

När måste jag ansöka om rivningslov?

Du behöver inte söka rivningslov för byggnader eller delar av byggnader som man inte behöver söka bygglov för.

Om du ska riva byggnader eller delar av byggnader inom ett område som omfattas av en detaljplan måste du alltid ansöka om rivningslov.

Du kan även behöva ansöka om rivningslov i områden utanför detaljplanelagt område, om kommunen i områdesbestämmelserna ställt krav på rivningslov.

När måste jag skicka in anmälan om rivning och hur gör jag det?

Du måste skicka in en anmälan om icke lovpliktig åtgärd (rivningsanmälan)>> om du ska riva en huvudbyggnad utanför detaljplanelagt område.

Vad får jag riva utan rivningslov eller anmälan?

Du behöver inte söka rivningslov eller anmäla om du vill riva:

  • Komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus.
  • Ekonomibyggnader som ligger utanför detaljplanerat område och som tillhör jordbruk, skogsbruk eller liknande näring.

Vad ska jag skicka med i min ansökan om rivningslov?

Du ska skicka in två exemplar av följande handlingar:

Hur länge gäller rivningslovet?

Ett rivningslov gäller i två år från beslutsdatumet. Om du inte påbörjat rivningen inom två år upphör beslutet att gälla. Detsamma gäller om du inte avslutat rivningen inom fem år från beslutsdatumet.

Att tänka på inför och efter ansökan om rivningslov

  • Om du utan lov river något som du egentligen hade behövt rivningslov för så gör du dig skyldig till överträdelser av plan- och bygglagen. Du kan då bli skyldig att betala byggsanktionsavgift, även om rivningen skett på grund av okunskap eller oaktsamhet. Läs mer på sidan Olovligt byggande.
  • Tänk på att rivning ska utföras varsamt, så att du inte skadar kulturvärden. Rivning ska också utföras selektivt, vilket innebär att man plockar ner byggnaden bit för bit och sorterar materialet.
  • Om rivningen medför speciella uppgifter, som till exempel kulturhistorisk inventering eller skadedjursbesiktning, kan du behöva anlita sakkunniga.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad 2019-04-10 av Niclas Jarlås

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet