Detaljplaner

Mycket av det som händer i Ragunda kommun styrs av olika planer. Planerna kan till exempel bestämma var och hur det ska byggas i framtiden, utveckling av infrastrukturer, framtida energianvändning och hur vår natur ska bevaras och utvecklas.

Antagna Detaljplaner

Stugun 3:114, nya kyrkan, Ragunda kommun.PDF

Beslutat av Bygg- och miljönämnden 2019-08-28 § 64.

Planer under arbete

De detaljplaner som är under arbete just nu presenteras undersidan här >>

Där kan du också ta del av de olika handlingar som hör till planen. Vissa av handlingarna har du fortfarande möjlighet att lämna synpunkter på.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad av Niclas Jarlås