Detaljplaner

Mycket av det som händer i Ragunda kommun styrs av olika planer. Planerna kan till exempel bestämma var och hur det ska byggas i framtiden, utveckling av infrastrukturer, framtida energianvändning och hur vår natur ska bevaras och utvecklas.

Detaljplanen styr hur marken får användas (till exempel om marken ska användas till bostäder, handel, kontor, park eller något annat), vilken storlek det får vara på hus, hur höga husen får vara, hur långt det får vara från hus till tomtgräns, rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark, bland annat.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. De flesta detaljplaner finns i tätorterna, och i vissa fritidshusområden.

Planer under arbete

De detaljplaner som är under arbete just nu, presenteras här.

Där kan du också ta del av de olika handlingar som hör till planen. Som medborgare eller sakägare har du rätt att tycka till om ett förslag till detaljplan. Det kan du göra under samrådsfasen, och under granskningsfasen i planprocessen.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad