Detaljplaner

Mycket av det som händer i Ragunda kommun styrs av olika planer. Planerna kan till exempel bestämma var och hur det ska byggas i framtiden, utveckling av infrastrukturer, framtida energianvändning och hur vår natur ska bevaras och utvecklas.

Antagna Detaljplaner

Stugun 3:114, nya kyrkan, Ragunda kommun. Pdf, 2.9 MB.

Beslutat av Bygg- och miljönämnden 2019-08-28 § 64.

Planer under arbete

De detaljplaner som är under arbete just nu presenteras undersidan här >>

Där kan du också ta del av de olika handlingar som hör till planen. Vissa av handlingarna har du fortfarande möjlighet att lämna synpunkter på.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad