Etablering

I Ragunda kommun vilar det lokala näringslivet på en stabil bas av omkring 450 företag och organisationer. De flesta företagen är små och privatägda. Genom att kommunen är småskalig är våra beslutsvägar och handläggningstider korta. Myndighetsutövningen fungerar smidigt eftersom alla samarbetar för att resultatet ska bli optimalt.

Vi har nyligen startat en intern samverkansgrupp bestående av tjänstemän inom utveckling, samhällsbyggnad, miljö och ekonomi där vi internt snabbt kan handlägga inkommande frågor och ärenden.


För den som vill bo och/eller arbeta i Ragunda finns det bra etableringsmöjligheter och det finns både gårdar, skogsbruksfastigheter och villor till salu för den som vill bosätta sig naturskönt för att leva livet på landet och samtidigt ha tillgång till ett brett näringsliv och kommunal service.


Kommunen erbjuder minst F-6 grundskola på alla de tre. Vi är också väldigt stolta över vårt teknikcollege med 16 certifierade utbildningsplatser. Teknikcollege innebär att företagen är med och påverkar inriktningen samt tar sin del av ansvaret för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.


Företagsmixen i Ragunda kommun är mycket bra då den är jämt fördelad
mellan tjänstesektor, tillverkande företag, handel och de gröna näringarna som jord- och skogsbruk inklusive sågverk samt turism. Ragunda kommun har också en erkänt framgångsrik kulturskola och har ett brett kulturliv och flera företag i de kreativa kulturella näringarna.


Ragunda ligger i högsta stödområde (A), vilket ger dig en bra finansiering på dina investeringar. Gå vidare till "Företagsstöd" >> för att se vilka dina möjligheter är.

Uppdaterad