Medborgardialog 25 oktober

På Nornan i Stugun den 25 oktober genomfördes en tidig medborgardialog med fokus på vindkraft. På den här sidan kommer en sammanställning om vad som diskuterades.

Synpunkter från muntlig dialog

 • I Ragunda har det byggts nog med vindkraft.
 • Definiera vindkraften tydligare, allt vad en exploatering innebär i fråga om vägar, täkter, ställverk och batterilager. Detta måste redovisas bättre och tydligare i kommande plan.
 • I Skellefteå finns det vindkraft men ingen fabrik att koppla på.
 • Det är ingen säkerhet att det inte byggs bara för en ansökan återtagits i Skyttmon och Borgvattnet.
 • Elen kommer byn till gagn där den byggs, flaskhalsar gör skillnaden vart elen kan landa. Har man mer energi kan man skapa arbeten. Växla upp det man redan har.
 • Alla som har vindkraft i sin närhet ska ha gratis el.
 • Ett förslag finns om återbäring på 1,5 öre till medborgarna och 1,5 öre till kommunen.
 • Vi behöver ingen mer el, vi levererar mer än vi får tillbaka.
 • Det borde redan vara attraktivt att bygga industri här.
 • Man har inte ett starkt förhandlingsläge om man bara släpper till och släpper till.
 • Bör bli ett gemensamt tydligt ställningstagande från norrlandslänen.
 • Överskott av Sveriges produktion köps från Europa.
 • Vi klarar oss själva.
 • Slopas de olika elområdena krävs det att vi kämpar, då får alla samma pris.
 • Ha en aggressiv översiktsplan för etableringar.
 • Det är tufft att bo i Borgvattnet, får man 300.000: - per verk så skapas det mer acceptans.
 • Det är småpengar för den som drabbas.
 • Inga pengar i världen kan ersätta det man redan förlorat, det är värdelöst när man bor där.
 • Avstånd till bebyggelse bör vara 6 km.
 • Varför acceptera något som inte fungerar, det behövs så många icke fossilfria komponenter för att bygga verken.
 • Förs det dialoger om näringsliv och samägande (externt ägande idag) ?
 • Fonder kan kvitta mot vinst för företagen.
 • Utländska riskkapitalister har lägre vinstkrav.
 • Samägande kanske är en bra väg.
 • Vi har sålt ut ganska mycket av anläggningarna.
 • Havsbaserad vindkraft är problematiskt dels för Försvarsmakten, men även då kablarna till havs blir dyra och det nya styret verka negativa till havsbaserad vindkraft som man behöver i södra Sverige.
 • Det ska vara fokus på boendeutveckling, företagande och industri.
 • Det är många småföretagare i kommunen som bär upp.
 • Vi behöver inte 100 snurror till för att tillgodose en nyetablering av verksamheter.
 • Det är olyckligt att tre kommuner gränsar till varandra vid etableringar. Utifrån de förutsättningar som fanns då så blev det mindre bra för Ragunda.
 • Undersök de mellankommunala aspekterna med grannkommunerna.
 • Då vi är självförsörjande på el borde vi satsa på turismen i stället.
 • Man tar bort levnadsstandarden vid vindkraftsetableringar.
 • Leta andra etableringar istället för vindkraft.
 • Fördel för kommunen är att vi har skog som vi kan byta mot annan mark för etablering av andra verksamheter.
 • Man vill helst bo på sidan om tätorterna så få rull på flyttkedjan.
 • Där folk vill bo nu finns redan vindkraft.
 • Bygg inte ut längs Ammerån och Indalsälven, där finns det en morot för folk att flytta till.
 • Totalt sett får man dyr reglerkraft för SVK. Reglering sker för att hålla frekvensen.
 • Vattenkvalitén ändras på grund av korttidsregleringen.
 • Det har blivit mer erosion på senare tid på grund av denna reglering.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad