Revidering av översiktsplan 2014-2015

Välkommen till vår informationssida angående revideringen av kommunens översiktsplan.

En lednings/arbetsgrupp har inrättats för projektet, gruppen består av:

  • Fyra politiker två från vardera kommunstyrelsen respektive bygg- och miljönämnden
  • Stadsarkitekten: Ulf Alexandersson
  • Tjänstemän från Ragunda kommun
  • Projektet leds av chefen för Tekniska avdelningen: Rolf Ivansen


Projektet beräknas pågå under minst två års tid.


För att kommunmedborgarnas ska kunna utöva sitt inflytande över processen så kommer arbetet att redovisas allt eftersom.


Det finns möjlighet att tycka till


Kommande möten!

Just nu finns inga inplanerade möten.


Det här har hänt:

Dialogmöte Höglunda 13/11 2013

Dialogmöte Mårdsjön 12/11 2013

Dialogmöte Kullsta 6/11 2013

Dialogmöte Sönneråsen 5/11 2013


Rolf Ivansen presenterade den nuvarande översiktsplanen samt vad vi nu ska arbeta med. Har det tilkommit ytterligare områden som vi ska ta med i översiktsplanen? Hur ser områdena ut för vindkraft?


Carina Landin som är ny kultursamordnare presenterade sig och vilka möjligheter det finns inom kulturområdet att söka pengar och samarbeta.


Möte program/översiktsplan Projektgruppen samt Jamtli 22/8 2013


Möte program/översiktsplan Projektgruppen 16/4 2013


Relaterade länkar
Dokument
Uppdaterad 2014-05-05 av Carina Landin

Bibliotek
Ragunda hyreshys
Ragundabladet